جِـی بیست | تولید و پخش پــوشاک | تولیدی لبــاس،J20wear
logo-samandehi
محصولات برگزیده
تونیک تاج [1383]
تونیک تاج [1383]
تونیک تاج [1383]قیمت : 13,000تومان
تونیک نگین رنگی [1412]
تونیک نگین رنگی [1412]
تونیک نگین رنگی [1412]قیمت : 13,300تومان
تاپ شلوارک لبخند [6194]
تاپ شلوارک لبخند [6194]
تاپ شلوارک لبخند [6194]قیمت : 13,600تومان
بلوز دو جیب پارمین [8330]
بلوز دو جیب پارمین [8330]
بلوز دو جیب پارمین [8330]قیمت : 11,900تومان
ساپورت بارداری [2038]
ساپورت بارداری [2038]
ساپورت بارداری [2038]قیمت : 9,900تومان
سارافون تور سارا [1270]
سارافون تور سارا [1270]
سارافون تور سارا [1270]قیمت : 14,900تومان
دامن مهلا [3008]
دامن مهلا [3008]
دامن مهلا [3008]قیمت : 17,900تومان
تاپ ارتشی نیکو [6206]
تاپ ارتشی نیکو [6206]قیمت : 4,500تومان
تاپ ب ب  [6200]
تاپ ب ب [6200]قیمت : 8,800تومان
تاپ شورت نادین [6190]
تاپ شورت نادین [6190]
تاپ شورت نادین [6190]قیمت : 15,600تومان
ساپورت مشکی [2029]
ساپورت مشکی [2029]قیمت : 9,900تومان
مانتو مشکی [1411]
مانتو مشکی [1411]قیمت : 16,300تومان
مجلسی بلند ماهی [1392]
مجلسی بلند ماهی [1392]قیمت : 75,000تومان
جوراب روفرشی [2120]
جوراب روفرشی [2120]
جوراب روفرشی [2120]قیمت : 1,200تومان
سوئیشرت لیدیا [8384]
سوئیشرت لیدیا [8384]
سوئیشرت لیدیا [8384]قیمت : 15,000تومان
کت کارولین [4010]
کت کارولین [4010]قیمت : 18,000تومان
شلوار لیلیوم [2041]
شلوار لیلیوم [2041]
شلوار لیلیوم [2041]قیمت : 36,900تومان
بلوز آیلی [8383]
بلوز آیلی [8383]
بلوز آیلی [8383]قیمت : 12,500تومان
تونیک راه راه زیپی [1409]
تونیک راه راه زیپی [1409]
تونیک راه راه زیپی [1409]قیمت : 13,700تومان
تاپ حلقه ای لوزی [6191]
تاپ حلقه ای لوزی [6191]قیمت : 5,000تومان
تاپ جی بیست [6138]
تاپ جی بیست [6138]
تاپ جی بیست [6138]قیمت : 9,500تومان
تاپ شلوارک آدیداس [6226]
تاپ شلوارک آدیداس [6226]
تاپ شلوارک آدیداس [6226]قیمت : 18,000تومان
تونیک گوچی بلند [1414]
تونیک گوچی بلند [1414]
تونیک گوچی بلند [1414]قیمت : 14,000تومان
بلوز مهناز عاشقی [8408]
بلوز مهناز عاشقی [8408]
بلوز مهناز عاشقی [8408]قیمت : 5,900تومان
مجلسی بلند آیلار [1388]
مجلسی بلند آیلار [1388]
مجلسی بلند آیلار [1388]قیمت : 105,000تومان
حلقه ای طرح لی [6202]
حلقه ای طرح لی [6202]
حلقه ای طرح لی [6202]قیمت : 9,500تومان
شلوارک پروانه [2126]
شلوارک پروانه [2126]
شلوارک پروانه [2126]قیمت : 7,700تومان
تاپ شلوارک مور [6215]
تاپ شلوارک مور [6215]
تاپ شلوارک مور [6215]قیمت : 15,500تومان
تونیک حریر رکسانا [1393]
تونیک حریر رکسانا [1393]قیمت : 39,000تومان
تیشرت فوزیه [8423]
تیشرت فوزیه [8423]
تیشرت فوزیه [8423]قیمت : 9,200تومان
سوئیشرت راستی [8379]
سوئیشرت راستی [8379]
سوئیشرت راستی [8379]قیمت : 16,900تومان
تاپ طوطیا [6228]
تاپ طوطیا [6228]
تاپ طوطیا [6228]قیمت : 9,200تومان
مجلسی بلند فرگل [1390]
مجلسی بلند فرگل [1390]قیمت : 82,000تومان
تاپ لندن [6010]
تاپ لندن [6010]قیمت : 5,900تومان
دامن کوتاه آلیس [3010]
دامن کوتاه آلیس [3010]
دامن کوتاه آلیس [3010]قیمت : 12,500تومان
شلوار مشکی ساده [2125]
شلوار مشکی ساده [2125]قیمت : 16,000تومان
مانتو نخی [1408]
مانتو نخی [1408]
مانتو نخی [1408]قیمت : 35,000تومان
سارافون ملیندا [1385]
سارافون ملیندا [1385]
سارافون ملیندا [1385]قیمت : 10,000تومان
مجلسی بلند آیلان [1387]
مجلسی بلند آیلان [1387]
مجلسی بلند آیلان [1387]قیمت : 105,000تومان
بلوز یقه شل شایلین [8380]
بلوز یقه شل شایلین [8380]
بلوز یقه شل شایلین [8380]قیمت : 13,600تومان
تیشرت تور لبخند [8428]
تیشرت تور لبخند [8428]
تیشرت تور لبخند [8428]قیمت : 8,500تومان
شلوار ساق [2004]
شلوار ساق [2004]
شلوار ساق [2004]قیمت : 9,900تومان
تونیک تبسم [1395]
تونیک تبسم [1395]قیمت : 32,500تومان
تیشرت فرشته [8146]
تیشرت فرشته [8146]قیمت : 15,900تومان
تیشرت اسپرینگ قلب [8429]
تیشرت اسپرینگ قلب [8429]قیمت : 9,400تومان
تیشرت شهرزاد [8147]
تیشرت شهرزاد [8147]قیمت : 15,900تومان
مانتو ملانژ ریبوک [1379]
مانتو ملانژ ریبوک [1379]
مانتو ملانژ ریبوک [1379]قیمت : 16,900تومان
بلوز گره ای گربه [8160]
بلوز گره ای گربه [8160]
بلوز گره ای گربه [8160]قیمت : 12,500تومان
تاپ تونیک روموعه [1413]
تاپ تونیک روموعه [1413]
تاپ تونیک روموعه [1413]قیمت : 17,900تومان
زیر و رو ژاله [8267]
زیر و رو ژاله [8267]
زیر و رو ژاله [8267]قیمت : 14,900تومان
تاپ تور ثنا [6139]
تاپ تور ثنا [6139]قیمت : 9,500تومان
تاپ خرگوش [6208]
تاپ خرگوش [6208]
تاپ خرگوش [6208]قیمت : 9,000تومان
شلوار ملانژ ویانا [2113]
شلوار ملانژ ویانا [2113]
شلوار ملانژ ویانا [2113]قیمت : 14,500تومان
حلقه ای اگو [6229]
حلقه ای اگو [6229]قیمت : 8,500تومان
تیشرت بارانا [6213]
تیشرت بارانا [6213]
تیشرت بارانا [6213]قیمت : 8,800تومان
تیشرت تور مهیسا [8422]
تیشرت تور مهیسا [8422]
تیشرت تور مهیسا [8422]قیمت : 9,200تومان
تیشرت اسپرینگ قفس [8432]
تیشرت اسپرینگ قفس [8432]قیمت : 9,400تومان
تاپ شلوارک حروف [6224]
تاپ شلوارک حروف [6224]
تاپ شلوارک حروف [6224]قیمت : 17,600تومان
شلوار کماندوئی [2121]
شلوار کماندوئی [2121]قیمت : 32,900تومان
مجلسی مشکی زنبوری [6220]
مجلسی مشکی زنبوری [6220]قیمت : 19,900تومان
تونیک راه راه بلند [1404]
تونیک راه راه بلند [1404]
تونیک راه راه بلند [1404]قیمت : 14,000تومان
حلقه ای آبر [6227]
حلقه ای آبر [6227]
حلقه ای آبر [6227]قیمت : 8,200تومان
کت تک مشکی [1365]
کت تک مشکی [1365]
کت تک مشکی [1365]قیمت : 46,000تومان
بلوز مشکی یقه چرمی [8435]
بلوز مشکی یقه چرمی [8435]قیمت : 13,700تومان
دامن کوتاه ساتن [3006]
دامن کوتاه ساتن [3006]قیمت : 14,500تومان
تیشرت دوچرخه [8144]
تیشرت دوچرخه [8144]
تیشرت دوچرخه [8144]قیمت : 9,900تومان
تاپ گلوریا [6223]
تاپ گلوریا [6223]
تاپ گلوریا [6223]قیمت : 9,800تومان
بلوز زیر و رو گوهر [8433]
بلوز زیر و رو گوهر [8433]قیمت : 16,500تومان
تونیک هلن [1406]
تونیک هلن [1406]
تونیک هلن [1406]قیمت : 24,000تومان
تیشرت فرشته مشکی [8219]
تیشرت فرشته مشکی [8219]قیمت : 15,000تومان
تونیک سرخپوستی [1115]
تونیک سرخپوستی [1115]
تونیک سرخپوستی [1115]قیمت : 17,900تومان
تاپ خالدار [6205]
تاپ خالدار [6205]
تاپ خالدار [6205]قیمت : 8,900تومان
کت تک ساتن [4008]
کت تک ساتن [4008]
کت تک ساتن [4008]قیمت : 39,000تومان
شلوارک گلی [2127]
شلوارک گلی [2127]
شلوارک گلی [2127]قیمت : 7,700تومان
     
کپی‌رایت © 2018 تولید و پخش پوشاک جـی بیست
راه اندازی شده توسط فروشگاه ساز ویرچو